Tag: rượu vỏ trấu

Rượu cần Tây Nguyên, một dạng thức “văn hóa vật chất” xa xưa, lâu bền

Bạn đã từng nghe nói đến Tây Nguyên với những phong tục, tập quán cổ xưa như văn hóa cộng đồng, mua chồng, văn hóa cồng chiêng, cách thức tổ chức xã hội… và chắc chắn không thể thiếu món rượu cần, vì cũng như tiếng cồng tiếng chiêng… rượu cần được xem là một