Tag: cách chế biến tương bần Hưng Yên

Thơm lựng, vàng sóng sánh, ngon cơm cùng đặc sản Làng Bần

Tương Bần, hay tương Làng Bần… từ lâu đã trở thành một trong những món ăn đặc sản của vùng đất này, không cao sang, cầu kì phức tạp… món ăn bình dân này chinh phục chính những người con đất Việt bởi sự giản dị, bình dân và tiện lợi cố hữu. Chẳng vậy